Dhaka / Shakharibazar
Filmed by Jennifer Nitschke / Oktober 2008 / 7'02 Min